Styrelseprotokoll 2023

EFRK konstituerande möte, 15mars

EFRK protokoll nr1, 15mars

EFRK protokoll nr 2, 26april

EFRK Protokoll nr 3 20 juni


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll 2022

Protokoll 16 jan 2022

Protokoll konstituerande 3 mars 2022

Protokoll 20 sept 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll 2021

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 5