Avgifter 2022 


Anläggningsavgift: 100kr/ ekipage och gång. Betalas av alla som tränar på Nynäs Gård direkt till Nynäs Gård HB swish 123 365 8119

Ingår du i en träningsgrupp betalar du 400kr/termin

Materialavgift: 100 kr/ tillfälle

Betalas av alla som vill utnyttja hindermaterial direkt till Enköpings Fältrittklubb
Swish 123 089 66 39

Gratis för medlemmar i EFRK!

Terrängbaneavgift: 200 kr/gång
Betalas till tränaren av alla som tränar på terrängbanan.
Kontaktperson: Annika Arosenius tel 070-66777336


Hoppning
Torsdagar
för Victor Victor, anmälan direkt till honom via FB om plats


Terrängbanan

Nu har vi Vinteruppehåll! Ser fram emot en tidig vår!

Vill du komma och träna på vår terrängbana?
Tillsammans med oss eller med egen tränare? Du som är tränare, vill du låna vår bana?
Vill din klubb hyra banan för tävling? Har du andra förslag?

Tider bokas av tränarna! Du ringer själv till tränaren för plats!

Frågor? Ta kontakt med Annika via mail:annika@nynasgard.se
eller ring mobilnr: 070-66 77 336