Kallelse till årsmöte


Härmed inbjudes medlemmar till årsmöte för föreningen Enköpings Fältrittklubb söndagen den 25 februari kl.14.00 på Fageråsvägen 12, Enköping.


Föreningen bjuder på enklare fika. Anmälan skickas via mail till info@efrk.se eller anges i kommentarsfältet för kallelsen i Föreningens facebook-grupp (Enköpings Fältrittklubb). Handlingarna kommer att publiceras här senast 7 dagar innan mötet. Nedan finner du dagordningen för mötet.


För att kunna ha rösträtt på mötet krävs att du betalat din medlemsavgift till föreningen innan mötet.


Medlemsavgiften för 2024 är:


  • Junior: 300 kr
  • Senior: 450 kr
  • Familj: 750 kr


Du betalar genom att swisha till: 123 089 66 39, ange namn och personnummer (10 siffror) för vilka betalningen avser.

 

Varmt välkomna, vi ser fram emot att ses!


Styrelsen EFRK


Dagordning Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2023, bilaga verksamhetsplan 2024
Resultaträkning 2023
Balansräkning 2023
Valberedningens förslag 2024