Bli Medlem


Medlemsavgiften för 2024 är:

Junior: 300 kr

Senior: 450 kr

Familj: 750 kr

Du kan swisha till: 123 089 66 39

Eller sätta in på EFRKs plusgiro 94 95 74-8

OBS!Kom ihåg att skriva namn och personnr inkl de fyra sista siffrorna på inbetalningen.
Svenska Ridsportförbundet behöver detta för sitt register och som medlem i föreningen har
du en olycksfallsförsäkring i Folksamvia ditt medlemskap, du får även tidningen
Häst & Ryttare direkt hem i brevlådan! Uppgifterna kan även mejlas till medlem@efrk.se
om det inte får plats i meddelanderutan på betalningen.


Som medlem i Enköpings Fältrittklubb får du:

  • Använda vårt hindermaterial vid organiserad träning,samt enskild ridning
  • Delta i kurser och föreläsningar som klubben arrangerar
  • Delta i KM

Olycksfallsförsäkring
Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har
en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när
du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller
i samverkan medmedlemsförening.

• under enskild ridning och träning.

• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.


Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen
också under resor och vistelse isamband med sådan resa.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>

Anmäl skada så här:

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla skada på Folksams hemsida.


Skador före den 1 januari 2017
Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.


Frågor? info@efrk.se