Styrelsen för 2022 består av:
Ordförande: Susanne Carlsson

Vice ordförande: Jenny Söderberg

Kassör: Christina Fredriksson

Sekreterare: Frida Carlsson

Ledamot:  Mathilda Eriksson


Klubbinfo

Enköpings Fältrittklubb Bildad 1992-01-01
Föreningsnummer 33582-48
Postadress Nynäs gård 1, 74948Enköping
E-post info@efrk.se
Hemsida https://www.efrk.se
PlusGiro 949574-8

Organisationsnummer 817001-4768


Stadgar